Pozycjonowanie stron
SEO

Kopiowanie stron internetowych

HomeCMSKopiowanie stron internetowych

Przenosiny serwisu do innej lokalizacjiPrzeniesienie strony internetowej na inny serwer, czy skopiowanie strony internetowej z jednej domeny do innej domeny ma związek z konkretnymi potrzebami posiadacza serwisu internetowego. Przeniesienie strony www to prosta operacja dla ludzi, którzy ją przećwiczyli wiele razy. Przeniesienie strony internetowej i kopiowanie strony internetowej to operacje bardzo podobne do siebie podobne. Niniejszy wpis przedstawia podobieństwa które łączą obydwie operacje i ich opis.

 

Właściciele stron internetowych z reguły ulegają przyzwyczajeniom, które są drugą naturą człowieka i najchętniej wolą nic nie zmieniać, ponieważ każda zmiana pociąga ryzyko. Właściwe szacowanie ryzyka pomaga w podejmowaniu optymalnych decyzji, dlatego warto zawsze dokładnie liczyć koszty i zyski z przeniesienia strony. Szacowanie ryzyka w tym przypadku wymaga znajomości kilku parametrów, które każdy może sprawdzić i na ich podstawie dokonać wyliczeń. Wyliczenie opłacalności zmian pokazuje z reguły ile można zyskać ktoś, kto zdecyduje się na zmiany. Kiedy najczęściej występuje przeniesienie strony internetowej?

Przeniesienie strony internetowej

Najczęstsze powody przeniesienia strony internetowej to zmiana hostingu. Ma miejsce w różnych sytuacjach np.: gdy:
1.Dotychczasowa firma hostingowa winduje ceny usług hostingowych,
2.Firma hostingowa nie dba o aktualizacje serwerów, PHP, MySQL.
3.Firma hostingowa wykazuje ignorancję na punkcie bezpieczeństwa infrastruktury,
4.Firma hostingowa upycha strony wielu klientów na jednym serwerze współdzielonym,
5.Firma hostingowa zbyt oszczędza na łączach do Internetu,
6.Firma hostingowa zbyt oszczędza na pracownikach i zatrudnia niedoświadczonych licealistów,
7.Strona internetowa powinna być bliżej klientów (kraj odbiorców strony internetowej),
8.Klient hostingu dostanie lepszą ofertę lub uruchomi własny hosting.
Czy zawsze warto przenosić się na inny serwer? Nie ma jednej odpowiedzi, zawsze należy uwzględniać konkretne dla danego przypadku uwarunkowania i przyszłe plany klienta.

Kopiowanie strony internetowej

Kopiowanie najczęściej ma miejsce w sytuacji, gdy właściciel strony dba o minimum bezpieczeństwa swojego serwisu i wykonuje jego kopie zapasowe. W przypadku kopiowania strony internetowej która została zbudowana na bazie systemu zarządzania treściami (z j.ang. CMS – content management system) w grę wchodzi nie tylko kopiowanie plików ale również bazy danych. W bazie danych znajdują się treści ze strony internetowej w postaci tekstów oraz odwołania wskazujące inne elementy strony takie jak grafiki, zdjęcia, filmy. Dlatego pełna kopia (tzw. backup) serwisu internetowego powinna zawierać pliki składające się na podstrony internetowe oraz kopię bazy danych.

Niekiedy zdarza się sytuacja, że zaczyna działać prawo Murphy’ego i okazuje się, że kopia bezpieczeństwa jest wadliwa i nie da się z niej odtworzyć pełnego serwisu. To powód dla którego kopie zapasowe należy sprawdzać, testować poprzez ich odtwarzanie. Jeśli odtwarzanie się powiedzie, to oznacza, że kopia została poprawnie wykonana. Ryzyko posiadania wadliwej kopii zapasowej można minimalizować poprzez częstsze wykonywanie kopii zapasowych, co można przyjąć za kanon dobrej praktyki (z j.ang. best practices). Wykonywanie kopii zapasowej serwisu stało się znacznie prostsze dzięki dostępności wielu programów, które wspomagają proces backupowania. Udany przykład rozwiązań do wykonywania kopii stron internetowych to programy z firmy Akeeba , które mogą posłużyć do wykonywania kopii zapasowej dowolnego serwisu opartego na PHP (Joomla!, WordPress, inne).

Niuanse backupu strony internetowej

Właściciele stron internetowych mają świadomość, że firmy hostingowe wykonują tzw. backupy stron internetowych, lecz rzadko mają świadomość, że takie kopie nie są długo przechowywane przez firmę hostingową. Dlatego warto, aby właściciele stron www niezależnie od firmy hostingowej, samodzielnie wykonywali co jakiś czas backupy swoich stron internetowych i kopiowali plik zawierający backup strony internetowej z serwera (hosting) na lokalny nośnik pamięci, np. dysk USB. Warto dodać, że backup sporządzony za pomocą jednego z powyższego programów obejmuje pliki strony www i bazę danych. Backup strony internetowej to jeden spakowany plik (od 50MB do 1GB), który z łatwością można zapisać na pendrive, dotyczy to większości stron www w sektorze MSP (proste strony, rozbudowane strony internetowe). W celu zabezpieczenia pliku z kopią strony internetowej, można go zabezpieczyć hasłem aby był bezużyteczny, gdy trafi w niepowołane ręce. Pojedynczy plik kopii strony www można relatywnie szybko (kilka minut przy korzystaniu z łącza o V=10Mb/s) skopiować ze zdalnego serwera (hosting) na dysk lokalnego komputera. Co w sytuacji gdy w CMS-ie nie został zainstalowany program do backupowania?

Dlaczego warto robić kopie stron internetowych?

Dlaczego warto robić kopie stron internetowych?

Jak skopiować stronę internetową?

W sytuacji, gdy strona internetowa jest zbudowana w oparciu o CMS, należy wykonać kopie:
1.Plików strony internetowej z serwera (np. skopiować pliki z serwera na komputer lokalny za pomocą programu WinSCP, Filezilla lub innego ulubionego. Większość firm hostingowych oferuje dostęp do serwera przy wykorzystaniu FTP (małe bezpieczeństwo), niewiele firm oferuje dostęp przy wykorzystaniu protokołu SSH (bardziej bezpieczny). Klient zwykle dostaje od firmy hostingowej dane dostępowe do nawiązania połączenia poprzez FTP czy SFTP na które się składa: adres serwera, nazwa użytkownika (FTP) i jego hasło. Kopiowanie strony internetowej to z reguły kopiowanie tysięcy małych plików z serwera na komputer domowy – co może zająć czas, nawet do kilku godzin.

2.Bazy danych – najczęściej MySQL. Do wykonania kopii bazy danych można wykorzystać oprogramowanie phpMyAdmin, zwykle udostępniane na serwerze przez firmy hostingowe. Klient dostaje zwykle od firmy hostingowej dane dostępowe do phpMyAdmin na które się składa: adres serwera bazy danych, nazwa użytkownika bazy danych i jego hasło. Po zalogowaniu do phpMyAdmin należy otworzyć odpowiednią bazę danych i z menu wybrać opcję „Eksport”, co spowoduje wykonanie kopii bazy danych do jednego pliku. Niektóre firmy hostingowe oferują możliwość wykonania kopii bazy danych wprost z poziomu panelu klienta. Oczywiście, ma to miejsce przy założeniu, że klient korzysta z hostingu współdzielonego (większość małych firm). Jeśli klient ma dostęp do powłoki serwera (shell) w firmie hostingowej poprzez SSH, istnieje wiele innych sposobów na wykonywanie kopii bazy danych (inaczej eksportu, zrzutu tabel) i ich przywracanie.

Wykorzystanie kopii serwisu www

Kopia strony internetowej w takiej postaci (pliki + baza danych) może być zapisana na CD, który wykonawca strony internetowej przekazuje na koniec pracy klientowi.

Zmiana hostingu (przenosiny strony)

Kopia strony www sporządzona w ten sposób jest również często wykorzystywana przy zmianie hostingu (przenosiny z firmy hostingowej A do firmy B). W nowej firmie hostingowej (firma B) należy się zalogować do panelu klienta, założyć nową bazę danych (umownie db2), dodać dla niej użytkownika (i hasło) oraz założyć nowego użytkownika FTP (SFTP). Następnie należy skopiować na serwer (poprzez program klienta FTP) wszystkie pliki strony internetowej (za wyjątkiem pliku konfiguracyjnego CMS-a) z lokalnego komputera na serwer, do uprzednio założonego katalogu (np. jak nazwa domeny: example.com). W dalszej kolejności, po zalogowaniu do phpMyAdmin na nowym serwerze (w firmie B) do wcześniej założonej, pustej bazy danych (db2.sql) należy zaimportować kopię bazy danych (umownie db1.sql) która została wcześniej wyeksportowana (w firmie A). W celu uruchomienia strony internetowej na nowym serwerze (hostingu) należy zmienić w pliku konfiguracyjnym CMS-a parametry: adres serwera (hosta), nazwę bazy danych, nazwa użytkownika bazy danych (nowa), hasło (nowe) oraz ścieżki dostępowe do niektórych katalogów na serwerze (nowe). Dopiero tak przygotowany plik konfiguracyjny CMS-a można skopiować do odpowiedniego katalogu na nowy serwer.

Kopia na tym samym hostingu

Kopia strony internetowej może być również wykorzystana do wykonania, stworzenia strony internetowej która ma funkcjonować pod inną domeną. Podobna jak wyżej opisana operacja może być dokonana na tym samym serwerze w firmie hostingowej, w sytuacji gdy klient posiadający stronę (w domenie example.com), zechce mieć kopię tej strony w nowej domenie (np. domenie example1.com lub subdomenie example1.example.com). W takiej sytuacji adres serwera pozostaje bez zmian, ponieważ jest to ciągle ten sam hosting. Dla nowej domeny należy założyć nową bazę danych (umownie db2.sql) korzystając z phpMyAdmin. Do tej bazy należy zaimportować uprzednio wyeksportowaną bazę danych (umownie db1.sql). Prz importem bazy db1.sql do db2.sql należy zmienić zawartość wybranych rekordów, tzn. wszystkie wystąpienia starej domeny example.com należy zamienić nazwą nowej domeny example1.com. Warto pamiętać aby również zamienić ścieżki do katalogów na serwerze, jednak to można zrobić później, po imporcie bazy, od zaplecza CMS-a. Operację zamiany nazw można wykonać choćby w programie notepad++. Następnie na serwerze należy założyć nowy katalog dla nowej domeny (example1.com) do którego należy z lokalnego komputera skopiować pliki strony www (example.com).

Należy pamiętać aby zmienić plik konfiguracyjny CMS-a: nazwę bazy danych, nowa nazwa użytkownika bazy danych i jego nowe hasło (nazwa serwera na tym samym hostingu z reguły jest identyczna). Dopiero później, po zmianie pliku konfiguracyjnego, można go przesłać na serwer. Kopia strony internetowej w innej domenie (example1.com) korzysta w ten sposób z nowej bazy danych oraz skopiowanych plików. Dzięki temu ma identyczny wygląd i identyczne treści jak strona oryginalna (example.com). Warto mieć świadomość, że dublowanie treści w różnych domenach jest szkodliwe z punktu widzenia SEO, dlatego warto dla nowej strony internetowej (nowa domena) przygotować nowe treści, wygląd może pozostać taki sam. Warto przy tej okazji pamiętać o licencji na szablon i na zdjęcia umieszczone na stronie internetowej. Najczęściej licencja obejmuje wykorzystywanie zdjęć tylko w ramach jednej domeny, do innej domeny należy ponownie zakupić zdjęcia. Podobnie może wyglądać sytuacja z licencją na szablon strony internetowej (z j.ang template, layout) oraz z programami zainstalowanymi na starej stronie internetowej (np. program do backupu czy galeria zdjęć). Z tych powodów należy czytać umowy licencyjne:-)

Różności – podsumowanie

Przenoszenie czy kopiowanie strony internetowej to szereg czynności, podczas których należy zachować systematyczność (kolejność kroków) i precyzję. Każda nieuwaga może się zemścić w postaci nowych problemów. Podczas przenoszenia strony internetowej warto zwracać uwagę na wersje PHP obowiązujące na nowym serwerze. Wersja PHP na serwerze (hosting) może wymagać dodatkowego ustawienia, zdefiniowania czy to w pliku .htaccess, php.ini czy też w inny sposób. Warto mieć na uwadze, aby przed przystąpieniem do operacji przenoszenia czy kopiowania strony internetowej przygotować wcześniej wszystkie potrzebne dane dostępowe. Oszczędzi to sporo problemów i czasu w trakcie dokonywania zmian.

Warto wspomnieć, że kopiowanie strony internetowej może mieć również miejsce w sytuacji gdy klient tworzy nowe subdomeny w ramach istniejącej domeny, np. example1.example.com, gdzie domena podstawowa to example.com. Kolejna niespodzianka (problemy) może spotkać tych, którzy przenoszą strony korzystające z certyfikatu SSL. Należy mieć na uwadze, że certyfikat SSL jest instalowany na serwerze, z kolei w CMS-ie należy zmienić ustawienia SSL w pliku konfiguracyjnym. Następna niespodzianka może się pojawić podczas przenoszenia zawartości subdomeny (tzw. wilddcard, np. example1.example.com). Należy pamiętać o wykonaniu zmian w plikach konfiguracyjnych CMS-a.

Jak się nazywają pliki konfiguracyjne dla CMS-ów? – Bardzo różnie, dla CMS Joomla plik konfiguracyjny to configuration.php, dla CMS WordPress to plik wp-config.php. Dla innych popularnych CMS-ów – można znaleźć informację w ich dokumentacji.

Podsumowanie
Opis kopiowania stron internetowych
Tytuł
Opis kopiowania stron internetowych
Opis
Przeniesienie strony internetowej na inny serwer, czy skopiowanie z jednej domeny do innej domeny. Wpis przedstawia podobieństwa które łączą obydwie operacje i ich opis.
Autor

QR Code - Take this post Mobile!
Use this unique QR (Quick Response) code with your smart device. The code will save the url of this webpage to the device for mobile sharing and storage.

2 thoughts on “Kopiowanie stron internetowych

  1. Rzeczywiście zaskakująco obszernie i bardzo ładnie opisane i ta tabelka… delicious. A będziesz jeszcze pisał jakieś posty? blog martwy 1,5 roku…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *